REGULAMIN ZAKUPU I KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH INOI HAIR & BEAUTY

Obowiązuje od dnia 10.11.2017 r.

I.
Regulamin korzystania z Kart Podarunkowych
 1. Karty Podarunkowe są wydawane dla konkretnej osoby i upoważniają do skorzystania z usług w salonie INOI Hair & Beauty zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanej Karty. Można nimi płacić za usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej http://www.inoi.pl
 2. Karty są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu. Po upływie terminu ważności Karty i niewykorzystania jej w całości lub w części, wartość lub usługa zostają utracone.
 3. Kartę należy wykorzystać jednorazowo lub podczas kilku wizyt, jeśli wykupiona Karta dotyczy pakietu.
 4. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o wcześniejszą niż data ważności Karty rezerwację osobistą, telefoniczną +48 731 161 898 lub online na inoi.booksy.pl
 5. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Karta Podarunkowa.
 6. Kartę należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
 7. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Karty Podarunkowej, która opiewa na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych Usług.
 8. Zgodnie z życzeniem osoba Obdarowana może dopłacić do Karty Podarunkowej, jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać, opiewa na kwotę wyższą niż wartość Karty Podarunkowej.
 9. Płatności Kartą Podarunkową nie można łączyć z promocjami i rabatami.
 10. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Podarunkowej Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 11. Ceny Usług podane w Sklepie są cenami brutto – zawierającymi niezbędny podatek VAT.
 12. Cena podana przy każdej Usłudze w Sklepie jest wiążąca w chwili dokonania zamówienia Karty Podarunkowej na określoną Usługę.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Usług do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia powyższe nie mają wpływu na ceny zamówionych Usług złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 14. Karty Podarunkowe nie obejmują zakupu kosmetyków.
II.
Regulamin zakupu Kart Podarunkowych
 1. Karty Podarunkowe są wydawane w formie eleganckiej karty zapakowanej w ozdobną Kopertę.
 2. Karty Podarunkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na wybraną kwotę (od 100-1200zł) lub określoną uslugę bądź pakiet, o których wyborze decyduje Kupujący.
 3. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
  – płatność internetowa za pomocą systemu płatności tpay.com
  – w formie przedpłaty (przelew) – na konto sprzedawcy wskazane w zamówieniu.Przy wyborze formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 5 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone Zamówienie, w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
  – płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w salonie INOI Hair & Beauty osobiście od poniedziałku do piątku godz 12-20 lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w innych dogodnych porach,co nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
 4. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru Karty Podarunkowej:
  – Przesyłka kurierska
  – Poczta Polska
  – Odbiór osobisty w salonie INOI Hair & Beauty
 5. Przyjęcie zamówienia przez sklep internetowy oraz dane do przelewu Sprzedający potwierdza mailowo, na adres podany przez Kupującego w zamówieniu.
 6. Przy płatności za pomocą systemu PayU lub przelewem rezerwacji na zabieg w ramach Karty można dokonać dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedającego.
 7. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedającego.
 8. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia jeżeli:
  – Zamówienie złożono na nieprawidłowo wypełnionym Formularzu zamówień
  – Zamówienie złożono z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
III.
Informacje o Sprzedawcy

INOI Monika Stępień
Odyńca 57 lok.36
02-644 Warszawa
NIP: 8261993926
Regon: 362516111
Konto: mBank nr konta 88 1140 2004 0000 3702 7587 4681
Kontakt: [email protected] , tel. +48 731 161 898

IV.
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ((t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży usługi tj. od dnia potwierdzenia zamówienia przez Kupującego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail z informacją o zablokowaniu kwoty na Karcie Podarunkowej.
 4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Karty Podarunkowej z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Kupujący powinien odesłać Kartę Podarunkową na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Kupujący odeśle Kartę Podarunkową przed upływem terminu 14 dni.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności za zamówioną kartę.
 8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Karty Podarunkowej.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu, jeśli odbiór Karty dokonany został osobiście oraz jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy.
V.
Reklamacje
 1. Kupujący ma prawo do składania reklamacji dotyczących Kart Podarunkowych.
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu wady w Karcie Podarunkowej.
 3. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w recepcji salonu INOI Hair & Beauty bądź drogą mailową na adres [email protected]
 4. Zgłaszając reklamację, Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), oraz dokładny opis stwierdzonego problemu i swojego żądania.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania od Kupującego. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo.
VI.
Ochrona danych osobowych
 1. Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu Ustawy z dnia: 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016.922 z późn. zm.) oraz z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 z późn. zm.). Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Kart Podarunkowych i realizacji Usług.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 3. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. Żądanie takie Kupujący zgłasza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
 4. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odbywa się to poprzez udzielenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (otrzymywanie newslettera, otrzymywanie informacji o rabatach, promocjach etc.)
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
VII.
Inne postanowienia
 1. Integralną częścią Kart Podarunkowych jest niniejszy Regulamin, którego treść jest udostępniona na stronie www.inoi.pl oraz w salonie INOI Hair & Beauty. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
 2. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: [email protected] lub za pośrednictwem telefonu tel. +48 731 161 898

Regulamin sklepu możesz pobrać tutaj